dilluns, 30 d’abril de 2012

2.Les nostres activitats

Les diferents activitats desenvolupades al campus justifiquen la nostra existència, i a elles hem d’orientar els diferents plans d’actuació. 2.1.        Docència:

La docència és en bona part la nostra raó de ser,  i per aquest motiu la que ens marca el ritme bàsic de funcionament. En els darrers anys aquesta Escola ha aconseguit mantenir una oferta significativa de titulacions, però en el procés actual això no garanteix el futur, que comença cada dia.


Hem passat de tenir una escola amb les titulacions i les aules poc ocupades a una Escola on les aules ja gairebé són plenes, i en la que veiem com els alumnes es diversifiquen, emplenant les diferents titulacions. Impartim sis graus adaptats a l’EEES, quatre de l’àmbit industrial, que el proper curs veuran les seves primeres graduacions, i dos graus de l’àmbit TIC. A més, el proper curs començarem el Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial, i estem donant el suport administratiu a un programa de doctorat Erasmus Mundus.
Així, la nostra oferta docent abasta actualment els tres cicles de l’EEES, amb uns primers cicles (graus) a l’àmbit de l’Enginyeria Industrial d’:

  • ­Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte,
  • Enginyeria Elèctrica
  • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica,
  • Enginyeria Mecànica,

 i, a l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions:

  •         Enginyeria Informàtica,
  •         Enginyeria de Sistemes Electrònics.

 Un segon cicle a partir del  proper curs:
  •  Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial,

 I un tercer cicle al programa de doctorat:
  • ­       Erasmus  Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments

 Únicament ens faltarà tenir un programa de doctorat propi per a completar i potenciar la ciclicitat de l’EEES, i haurem d’afavorir la participació del PDI del campus en activitats de doctorat. 

La qualitat, com a estratègia i com a necessitat, ens marca les pautes a seguir. Els reptes més immediats que tenim, i pels que hem de treballar són:

·           Revisar els graus: modificació de tot allò que hem detectat que s’ha de corregir.

·           Posar especial atenció a la coordinació de les titulacions, potenciant la figura dels coordinadors.

·           Enfortir la branca TIC, reorientant l’oferta a estudis amb més potencial de futur.

·           Analitzar la implantació d’una matrícula anual, per tal de disminuir el màxim el període entre quadrimestres. Aquesta mesura beneficia  especialment els bons estudiants, que no els ha calgut un examen final. Amb aquesta mesura podem esponjar més el calendari lectiu, molt compactat en aquests moments amb els exàmens parcial i el final, i uns processos administratius que condicionen l’inici del quadrimestre de primavera.

·           Incrementar el percentatge d’alumnes que fan pràctiques en empresa.

·           Establir un pla general de pràctiques en empresa, amb indicació de les competències a assolir. Afavorir la implicació dels grups de recerca en aquestes activitats. Habilitar la inclusió de les pràctiques en empresa en el Suplement Europeu al títol.

·           Màsters: buscar, com a mínim, un segon màster per a l’escola.

·           Doctorat: l’actual legislació atorga les potestats als departaments, però des de l’escola podem i hem de fer una política activa per a afavorir la presència dels programes de doctorat al campus.

·           Impulsar les dobles titulacions, per a les quals ja vàrem planificar unes vies ràpides i flexibles, fonamentalment a l’àmbit industrial.

·           Analitzar la possibilitat d’anar implantant la semipresencialitat als nostres estudis, per tal de captar estudiants amb dificultats horàries (estudiants que treballen).

·           Revisar l’oferta de grups de matí o de tarda, equilibrant la càrrega docent.

·           Impulsar la creació del Campus d’Estiu de la UPC, amb seu a Vilanova.


 

2.2.         Recerca i transferència de tecnologia:

La recerca, amb la transferència de tecnologia, és l’altre pilar de la nostra activitat. Tothom que hi participa d’aquestes activitats ha de veure reconeguda aquesta participació al màxim, i ha de sentir que realment la universitat recolza i promociona aquesta vessant. Les accions més immediates són:

·         Modificar la composició de la Comissió de Recerca, obrint-la a tots els grups de recerca del campus.

·         Exigir de la UPC la figura del promotor  tecnològic  al campus de forma estable. Concretar les tasques i els serveis que pot oferir la Promoció Tecnològica en una carta de serveis pública.

·         Millorar els canals de comunicació de la Unitat de Suport a la Recerca amb els investigadors per tal de conèixer les seves necessitats reals de promoció i de gestió (econòmica i administrativa).

·         Afavorir la implicació dels alumnes en la recerca, a través del programa de formació en pràctiques i del Treballs de Fi de Grau i de Màster.


Volem una Escola d’excel·lència universitària, pública i de qualitat, referent territorial de la UPC.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada