diumenge, 29 d’abril de 2012

4. Els medis


Volem fer front, al vostre costat, als reptes que tenim.

Els medis no són únicament els medis materials, són tot aquest conjunt d’eines que ens permeten fer les nostres activitats, de manera que tots ens sentim el màxim de satisfets.  Hem de superar les deficiències que tenim, algunes ja endèmiques, ens hem d’avançar a les previsions de futures necessitats, i l’hem de fer amb els medis de que disposem o podem generar. Els moments de crisi no poden ser un obstacle per a reivindicar allò que creiem hem de tenir. Hem de millorar les formes de treballar per a sentir-nos millor i oferir un millor servei, i hem de tenir present la societat que ens envolta.                               

4.1.         Els medis materials:

Aquests son els que tenen un efecte més immediat sobre les nostres activitats, els que visualitzem més ràpidament. Les nostres propostes són:


·         Aulari: Exigir als serveis centrals de la universitat una solució permanent i eficaç als problemes que patim de climatització des de la seva inauguració.

·         Sala d’Actes: remodelació de la Sala d’Actes, fent-la totalment accessible.

·         Vestíbul de l’edifici principal: Ha de ser un punt de trobada i no únicament un de pas. Hem de dotar aquest espai del mobiliari adient per a fer-lo amigable.

·         Creació de més sales de treball per a grups reduïts.
4.2.         L’organització:

Sense una idea clara i concreta de cap a on volem avançar com a col·lectiu, difícilment podrem millorar en els principals temes i aspectes que prioritzen, i caracteritzen, el nostre programa de treball per als propers anys. La visió compartida de com hem d’encarar la Universitat, dins dels moments de canvi i incertesa actuals del món universitari demanen, més que mai, una organització flexible, orientada a objectius i coherent amb la cultura de qualitat amb la que volem treballar. L’actual model organitzatiu s’ha de revisar, com a conseqüència d’aquests principis de qualitat que ens hem donat, i introduir les millores que calguin. Algunes modificacions ens vindran condicionades, d’altres dependran fonamentalment de nosaltres:
·         Modificació del reglament de l’escola. El reglament de l’escola és el compendi de les regles per les quals hem de funcionar.  Una vegada aprovi el Parlament de Catalunya els nous estatuts de la UPC ens tocarà adaptar el nostre reglament. Serà el moment de fer-lo més participatiu, més enllà de l’actual esperit que marquen els estatuts proposats per la nostra universitat, i d’adaptar aquestes normes de funcionament als nous moments.


·         Fomentar les bones pràctiques en totes les nostres activitats, mitjançant la publicació de la carta de serveis, i l’increment del nivell de transparència en la gestió i en els resultats, tant del PDI com del PAS.


·         Avançar  en el reconeixement d’aquelles activitats i iniciatives que aportin un valor afegit a la nostra imatge, i especialment del professorat amb docència excel·lent i del PAS amb resultats extraordinaris.

·         Continuar treballant per facilitar la formació específica pels col·lectius PAS i PDI, en línia amb la cultura de servei i qualitat que representa el nou marc docent europeu, tots dotant-nos dels recursos i eines organitzatives adequades.
·         Revisar l’organització de la UTG, exigint de gerència els medis necessaris per a complir amb les seves funcions.

4.3.         Les aliances:

Som un centre universitari amb unes característiques pròpies, més proper al nostre entorn més immediat que d’altres centres. Aquesta singularitat ens permet un posicionament especial, i ens obliga a tenir una presència activa que hem de cuidar i aprofitar per a incrementar el nostre pes específic en el mon universitari. Les propostes en aquest àmbit són:
·         Enfortir les relacions amb la societat mitjançant la creació d’un Consell Assessor, on estarien representades les Institucions (ajuntaments) i els agents socials (empreses, col·legis professionals, etc). Aquest consell assessor hauria d’aportar una visió externa dels objectius del nostre centre, i serviria per a dinamitzar i enfortir la nostra oferta.

·         Difondre regularment, i de forma estructurada, l’impacte en la societat de les nostres activitats. Creació d’un butlletí electrònic de difusió de les nostres activitats i dels nostres resultats (convenis amb empreses, projectes de recerca, publicacions científiques, premis o reconeixements al personal del campus, etc.).

·         Promoure la creació de l’illa del coneixement a Vilanova i la Geltrú, amb la peatonalització de l’avinguda Víctor Balaguer.


Amb totes aquestes accions pretenem millorar el nostre futur, fent una escola de tots i per a tots, i ho podem fer amb tu.

Tenim la capacitat per a fer-ho, de tu depèn fer-ho possible.

El passat recent,

Les propostes,


Valors de referència: any 2011[i]
[i] Dades estadístiques obtingudes de les dades públiques UPC.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada